EMULSIFYING AGENT(SP) อิมัลซิไฟอิงเอเจนต์

Attribute:

SKU : 00681

EMULSIFYING AGENT(SP) อิมัลซิไฟอิงเอเจนต์

Share

อิมัลซิไฟอิงเอเจนต์ (emulsifiying agent) หรือ อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier)

คือสารที่มีสมบัติละลายได้ทั้งในน้ำและในน้ำมัน ช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างของเหลว 2 ชนิด ที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้สามารถรวมตัวกันได้ เช่น น้ำกับน้ำมัน    โดยอิมัลชิไฟเออร์จะแทรกตัวอยู่ระหว่างหยดของน้ำมันที่กระจายตัวอยู่ในน้ำ ได้เป็นอิมัลชันที่มีความคงตัว นิยมใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไอศกรีม มายองเนส และเนยเทียม ตัวอย่างของอิมัลชิไฟเออร์ เช่น เลซิทิน  ไดกลีเซอไรด์ และมอโนกลีเซอไรด์

Powered by MakeWebEasy.com