Traffic barrier with 1 light แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟ 1 ระบบ

STW04-01

Traffic barrier with 1 light แผงกั้นจราจรชนิดมีไฟ 1 ระบบ

Categories : Safety

Share

Code STW04-01

ขนาด ก.46x ย.56 x ส.60 cm.

วัสดุสแตนเลส สามารถเปลี่นข้อความได้

แบบมีล้อ/ไม่มีล้อ ขนาด 1,1.5,2 เมตร

Powered by MakeWebEasy.com